Projekty i inicjatywy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (2023)

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Bochnia otrzymała w 2023 roku dotację celową dla szkół i przedszkoli w łącznej wysokości 15 900 zł. Otrzymane środki zwiększone o wkład własny gminy w wysokości 3 975 zł. pozwolą na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt zadania to kwota 19 875 zł.

W programie biorą udział:

  • Gminne Przedszkole w Bogucicach wchodzące w skład Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach,
  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Damienicach,
  • Gminne Przedszkole w Łapczycy wchodzące w skład Zespołu Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łapczycy,
  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie,
  • Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Pogwizdowie,
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich.