Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

  • Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 28 stycznia 2020 r.
    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2020/2021 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

  • Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 28 stycznia 2020 r.
    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2020/2021 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
© GZOSiP Bochnia – 2020