Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020

  • Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r.
    w sprawie określenia kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
  • Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r.
    w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
© GZOSiP Bochnia – 2019