Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2012

Tytuł:

Uchwała Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r.

Opis:

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia.

Status:

AKT ZMIENIONY

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2012.2888