Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Przetargi

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli [...]

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (Fundusze Europejskie):
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pn. Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia w zakresie posługiwania się programem GeoGebra na lekcjach matematyki w szkołach podstawowych. (GZ.NE.25.4.2019))

Link do ogłoszenia w BIP GZOSiP: BIP


Uwaga! Informacje dotyczące przebiegu przetargów publikowane są na BIP GZOSiP w dziale „Zamówienia publiczne i ogłoszenia” – tj. w miejscu publikacji informacji o ogłoszeniu – lub w serwisach związanych, w których zamieszczono ogłoszenie.
© GZOSiP Bochnia – 2019