Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni [...] etap IV
Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Przetargi i ogłoszenia

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni [...] etap IV

Link do ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej GZOSiP:
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach Gminy Bochnia, które realizują projekt pn. Naukowa Ekspedycja w Gminie Bochnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (umowa o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00) – etap IV: sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i przyrodniczych


Uwaga! Informacje dotyczące przebiegu przetargów publikowane są na BIP GZOSiP w dziale „Zamówienia publiczne i ogłoszenia” – tj. w miejscu publikacji informacji o ogłoszeniu – lub w serwisach związanych, w których zamieszczono ogłoszenie.
© GZOSiP Bochnia – 2018