Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Przetargi

Dostawa sprzętu do pracowni informatycznych, Nr sprawy: GZ.NE.25.3.2017

Link do ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej GZOSiP:
Dostawa sprzętu do pracowni informatycznych, Nr sprawy: GZ.NE.25.3.2017

(powtórne ogłoszenie)

© GZOSiP Bochnia – 2017