Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Projekty

Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia – opis projektu

logo

Gmina Bochnia realizuje projekt p.t. „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów ze szkół objętych projektem kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji informatycznych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Wartość projektu: 3 783 611,58 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 216 069,84 zł

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Opis projektu
Projekt „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” obejmuje szereg działań skierowanych do ponad 700 uczniów i ponad 100 nauczycieli, a także doposażenie szkół biorących udział w projekcie w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do pracowni przedmiotowych.

Podczas zaplanowanych na dwa lata wielu atrakcyjnych zajęć, a także naukowych ekspedycji: wypraw, wyjazdów i wycieczek, uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z wykorzystania w pracy metody eksperymentu oraz nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. By zajęcia teoretyczne mogły mieć wymiar praktyczny w projekcie planuje się zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych!

Projekt miał być realizowany w 7 szkołach podstawowych i 8 gimnazjach z obszaru gminy Bochnia. Po wejściu w życie reformy oświatowej zlikwidowano gimnazja, a szkoły podstawowe będą miały – stopniowo – 8 klas. W związku z tym – chociaż nie zmieni się liczba uczestników – projekt „Naukowa ekspedycja gminy Bochnia” będzie obejmował tylko 10 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.

Pomysł na projekt „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” powstał po analizie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w gminie Bochnia oraz zgłaszanych przez środowisko szkolne potrzeb w zakresie doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Projekt, którego wielkość oszacowana została na kwotę 3 783 611,58 zł, zyskał akceptację i dofinansowanie w wysokości 94,92% z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

  1. Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach,
  2. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Brzeźnicy,
  3. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Dąbrowicy,
  4. Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie,
  5. Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy,
  6. Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych,
  7. Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich,
  8. Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach,
  9. Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu,
  10. Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach.

© GZOSiP Bochnia – 2019