Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Projekty

Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia – opis projektu

logo

Gmina Bochnia realizuje projekt p.t. „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów ze szkół objętych projektem kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji informatycznych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Wartość projektu: 3 783 611,58 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 216 069,84 zł

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Opis projektu
Projekt „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” obejmuje szereg działań skierowanych do uczniów i nauczycieli, a także doposażenie szkół – biorących udział w projekcie – w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do pracowni przedmiotowych.

Podczas zaplanowanych wielu atrakcyjnych zajęć, a także naukowych ekspedycji: wypraw, wyjazdów i wycieczek, uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z wykorzystania w pracy metody eksperymentu oraz nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. By zajęcia teoretyczne mogły mieć wymiar praktyczny w projekcie planuje się zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych!

Projekt realizowany jest w 15 szkołach z terenu gminy Bochnia. Obejmuje ponad 700 uczniów i ponad 100 nauczycieli. Jego realizacja będzie trwała dwa lata.

Pomysł na projekt „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” powstał po analizie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w gminie Bochnia oraz zgłaszanych przez środowisko szkolne potrzeb w zakresie doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Projekt, którego wielkość oszacowana została na kwotę 3 783 611,58 zł, zyskał akceptację i dofinansowanie w wysokości 94,92% z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa w Bogucicach,
 2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy,
 3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy,
 4. Szkoła Podstawowa w Gawłowie,
 5. Szkoła Podstawowa w Łapczycy,
 6. Szkoła Podstawowa w Proszówkach,
 7. Szkoła Podstawowa w Stanisławicach,
 8. Gimnazjum w Bogucicach,
 9. Gimnazjum w Brzeźnicy,
 10. Gimnazjum w Gawłowie,
 11. Gimnazjum w Łapczycy,
 12. Gimnazjum w Nieszkowicach Małych,
 13. Gimnazjum w Nieszkowicach Wielkich,
 14. Gimnazjum w Siedlcu,
 15. Gimnazjum w Stanisławicach.

© GZOSiP Bochnia – 2017