Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Podstawowa kwota dotacji

Procedury dotyczące udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia zostały określone w dwóch uchwałach Rady Gminy Bochnia:

Obie uchwały zawierają formularze, które należy wydrukować, wypełnić i złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Bochnia w odpowiednich terminach. Można też skorzystać z wzorów do edycji, zamieszczonych poniżej:

Pomoc w tej sprawie można uzyskać pod nr tel.: 14 61-00-244 w godz. od 8.00 do 15.00 (pn.-pt.)

Indeks

2020

2019

2018

© GZOSiP Bochnia – 2020