Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Ogłoszenia

Stypendia szkolne 2019/20

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach 2–16 września 2019r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334 (budynek przedszkola – I piętro, tel. 14 61-00-247) w pokoju nr 2 w godz. 8.00–15.00.

Wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej zakładka: Stypendia i zasiłki, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy oraz w szkołach Gminy Bochnia.

© GZOSiP Bochnia – 2019