Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Ogłoszenia

Stypendia szkolne 2018/19

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą w dniach 3–17 września 2018r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334 (budynek przedszkola – I piętro, tel. 14 61-00-247) w pokoju nr 2 w godz. 8.00–15.00.

Wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej www.gzosip.bochnia.pl, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy oraz w szkołach Gminy Bochnia.

© GZOSiP Bochnia – 2018