Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Ogłoszenia

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/19

  • Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018r.
    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2018/2019 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

  • Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018r.
    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2018/2019 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
© GZOSiP Bochnia – 2018