Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Do pobrania

Indeks

dla pracodawców – młodociani

dla rodziców – stypendia i zasiłki

Socjalne

Naukowe – „Dobry Start II”

dla rodziców – inne

dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

„Dofinansowanie kształcenia”

„Fundusz mieszkaniowy”

dla obsługiwanych placówek

inne

© GZOSiP Bochnia – 2019