Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 – etap I

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 – etap II

Przedszkole

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2022/2023 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Szkoła podstawowa

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2022/2023 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej