Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 – etap I

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 – etap II

Przedszkole

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2021/2022 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Szkoła podstawowa

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2021/2022 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej