Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Prawo miejscowe — Wójt Gminy Bochnia

Indeks roczników

2019

  • Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Bochnia z dnia 13 marca 2019r.

    w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach Gminy Bochnia

  • Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Bochnia z dnia 23 stycznia 2019r.

    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2019/2020 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

  • Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Bochnia z dnia 23 stycznia 2019r.

    w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolnych 2019/2020 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

2007

© GZOSiP Bochnia – 2019