Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Prawo miejscowe — Wójt Gminy Bochnia

Indeks roczników

2018

 • Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2018r.

  w sprawie określenia sposobu ustalania i pobierania miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bochnia oraz wykonania zwolnień z tych opłat w części lub w całości

 • Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018r.

  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2018/2019 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 • Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018r.

  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2018/2019 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

 • Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 1 lutego 2018r.

  w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach Gminy Bochnia

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

2007

© GZOSiP Bochnia – 2018