Projekty i inicjatywy

Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj Polskę”

Logotypy instytucji współfinansujących projekt Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj Polskę”

Dwanaście szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia uczestniczy w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w wycieczkach szkolnych do miejsc wybranych spośród obszarów wskazanych przez MEiN. Wycieczki będą zorganizowane jeszcze w tym roku.

Łączna wartość zadania to 260 012 zł. z czego 181 047 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa, a pozostałą kwotę stanowi wkład własny w formie wpłat rodziców uczniów, którzy wezmą udział w wycieczkach.