Opis publikacji

Tytuł:

Ustalenie podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2021r. – III 2021

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść dokumentu

USTALENIE PODSTAWOWEJ ROCZNEJ KWOTY DOTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE BOCHNIA W 2021 R. (III 2021)
 • (A) Kwota wydatków bieżących planowanych w 2021 r.
  • (I) Wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej
   • Rozdział 80103 – 691.370,00 zł
  • (II) Wydatki na wspólną obsługę finansową
   • Rozdział 75085 i 80195 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 1.194.812,00 zł / 2.604 x 117) – 53.683,95 zł
  • (III) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
   • Rozdział 80146 – (wydatki / statystyczna liczba wszystkich uczniów x statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 104.000 zł / 2.604 x 117) – 4.672,81 zł
  • Razem: planowane wydatki bieżące (I + II + III) = (A) – 749.726,76 zł
 • (B) Planowane dochody, w tym:
  • (I) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych – 0,00 zł
  • (II) Opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 0,00 zł
  • Razem: opłaty (I + II) = (B) – 0,00 zł
 • (C) Subwencja na ucznia niepełnosprawnego w oddziałach, w tym:
  • (I) Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach przedszk. (P54) – 0,00 zł
  • (II) Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju (P51) – 0,00 zł
  • (III) Uczniowie zajęcia rewalidacyjne (P53) – 0,00 zł
  • Razem: subwencja (I + II + III) = (C) – 0,00 zł
 • (D) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach do wyliczenia dotacji
  • (1) Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 117
  • (2) Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 0
  • Razem: uwzględniona statystyczna liczba uczniów (1 - 2) = (D) – 117
 • (E) Kwota (roczna) dotacji podstawowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bochnia w 2021 r.
  • (A - B - C) / D = (E) – 6.407,92 zł

Opracowano 02.03.2021 r.

Dyrektor
Krzysztof Zięba

Zatwierdzam do stosowania: 04.03.2021 r.

WÓJT
mgr Marek Bzdek


[przyp. red.: tekst ujednolicono w celu zapewnienia dostępności cyfrowej]