Stypendia szkolne 2020/2021

Komunikat Wójta Gminy Bochnia o przyjmowaniu wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334 (budynek przedszkola – I piętro) w pokoju nr 2, w dniach 1 – 15 września, w godz. 8.00 – 15.00.

Wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej www.gzosip.bochnia.pl, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy oraz w szkołach Gminy Bochnia.

Wójt
mgr Marek Bzdek


Do pobrania: Skan ogłoszenia (PDF)